I made this widget at MyFlashFetish.com.

Saturday, February 12, 2011

Hukum Melalaikan Solat Fardu

Bismillahirrahmanirrahim.

Melalaikan solat fardu bermaksud sengaja melengahkan atau melambatkan mengerjakan solat sehingga habis waktunya. Perkara ini akan mendapat ancaman dan seksaan Allah di akhirat kelak.
   Firman Allah SWT :

"Kemudian sepeninggalan mereka digantikan oleh pengganti-pengganti jahat, mereka mensia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu, sebab itu mereka menemui kejahatan (seksa) Allah."
(Maryam : 59)

   Firman Allah SWT :

"Maka celakalah (azab) bagi orang-orang yang solat, mereka itu lalai daripada solatnya, lagi mereka itu riak dan enggan memberi  zakat."
(Al Ma'un : 47)

   Firman Allah SWT :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai kerana harta benda dan anak-anakmu daripada mengingati Allah (solat). Barangsiapa berbuat demikian itu, maka orang yang rugi."
(Al-Munafiqun : 9)

   Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan :

"Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang melalaikan solatnya, maka baginda bersabda, 'Maksudnya orang yang melambatkannya.'''

(HR. Tirmidzi)

Dalam hadith lain Rasulullah SAW bersabda :

   "Barangsiapa yang mahu menjaga solatnya, maka adalah ia menjadi cahaya dan tanda bukti serta dapat menyelamatkan baginya pada hari kiamat nanti, sedangkan orang yang tidak mahu menjaga solatnya, dia tidak mempunyai cahaya dan tanda bukti serta penyelamat di hari kiamat nanti, bahkan ia kelak akan berkumpul dengan Firaun, Qarun, Haman dan Ubaiy bin Khalaf."
(HR. Ahmad dan Tabrani)

Wallahu 'alam :)

No comments:

Post a Comment