I made this widget at MyFlashFetish.com.

Sunday, December 26, 2010

Malaikat Bersama Orang-orang Soleh

   Malaikat penjaga membawa amal orang-orang soleh dan kemudian dibawa oleh Malaikat ke langit sehingga terbuka semua batas-batas dan sampai kepada Allah s.w.t.

   Mereka berhenti diharibaan Allah dan memberikan persaksian terhadap amal orang tersebut yang betul-betul soleh dan ikhlas kerana Allah.

   Kemudian Allah s.w.t berfirman : "Kamu semua adalah para Malaikat Hafazdah (Malaikat penjaga) pada amal-amal perbuatan hamba-Ku, sedang Akulah yang mengawasi dan mengatahui hatinya, bahawa sesungguhnya dia menghendaki amal ini bukan untuk-Ku, bahkan untuk selain-Ku. Maka baginya adalah laknat-Ku, laknat para Malaikat dan laknat segala sesuatu di langit."

No comments:

Post a Comment