I made this widget at MyFlashFetish.com.

Saturday, December 25, 2010

Manusia Dihimpunkan Di Padang Mahsyar

Permintaan dari seorang sahabat tentang tajuk ini ;)

Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, iaitu setelah mati. Dan akan dihimpunkan dalam satu tempat perhentian yang disebut padang "Mahsyar" (tempat berkumpul). Semua akan diadili dengan segala apa yang berkaitan dengan sengketa dan masalah di antara mereka. Perkara ini telah menjadi keimanan yang wajib diyakini oleh setiap Muslim.

Malaikat Sebagai Saksi

   Mereka yang dikumpulkan itu adalah semua umat manusia, jin dan para Malaikat sebagai saksinya, dan mereka akan dibalas sesuai dengan amalan masing-masing. Adapun mereka yang dibangkitkan dan tidak diberi hukuman mahupun ganjaran adalah binatang, termasuk binatang buas. Sedangkan yang akan keluar pertama sekali dari kuburnya menuju padang mahsyar adalah Nabi Muhammad s.a.w.

   Nabi Muhammad s.a.w memegang peranan penting dalam memberikan syafaatnya yang besar, pada saat-saat gentingnya manusia yang merasa tidak selesa berada dalam padang Mahsyar itu. Mereka berkeinginan agar Allah s.w.t segera membuka mahkamahnya dengan cepat, ingin segera keluar dari padang tersebut walaupun menuju neraka sekalipun. Ini akibat panasnya matahari yang membakar mereka di padang Mahsyar.

   Syafaat Nabi s.a.w

   Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Anas r.a, Rasulullah s.a.w bersabda, yang maksudnya sebagai berikut : 

   "Jika hari kiamat tiba, maka bergeraklah rombongan manusia yang satu menuju kepada yang lainnya. Mereka itu lalu berjumpa Nabi Adam. Kata mereka, "Hai Adam, berilah kami dari keturunan berupa pertolonganmu." Nabi Adam lalu menjawab, "Aku tidak berhak. Tetapi cubalah kamu datang kepada Nabi Ibrahim." Kemudian mereka menjumpai Nabi Ibrahim. Namun jawapan Nabi Ibrahim ketika itu, "Aku tidak berhak memberi pertolongan, tetapi cubalah kamu datang pada Nabi Musa, dia itu adalah orang yang diajak berbicara oleh Allah." Kemudian rombongan itu datang menuju Nabi Musa.

   Bagaimanapun Nabi Musa menjawab bahawa aku tidak berhak memberi syafaat, tetapi cubalah kamu datang pada Nabi Isa, sebab dia adalah Roh Allah dengan firman-Nya yang diwahyukan padanya.

   Lalu mereka menjumpai Nabi Isa tetapi Nabi Isa pun mengatakan tidak berhak memberi pertolongan dan syafaat. Baginda mengatakan : "Aku tidak dapat memberi syafaat, tetapi cubalah kamu datang kepada Nabi Muhammad s.a.w."

   Lalu mereka itu mendatangi Nabi Muhammad s.a.w.
   "Aku mengatakan (kata Nabi s.a.w), "Aku yang akan memohon syafaat kepada Allah." Lalu aku (Nabi) berangkat untuk memohon syafaat kepada Tuhanku. Aku diizinkan, berdiri di hadapan-Nya, aku memuji pada-Nya dengan segala macam pujian. Dalam sujud yang dihadapkan oleh Nabi kepada Tuhannya lalu ditetapkan bahawa akan dikeluarkan dari neraka bagi mereka yang ada keimanan seberat biji gandum.

   Dalam sujud kedua dari Nabi lalu yang ditetapkan oleh Allah bahawa akan dikeluarkan dari neraka mereka yang ada keimanan seberat biji sawi. Dalam sujud ketiga dari Nabi s.a.w kepada Tuhannya bahawa Allah akan mengeluarkan dari neraka bagi mereka yang ada keimanan dalam hatinya lebih kecil daripada besarnya biji gandum.

   Akhirnya dalam sujud Nabi yang keempat dengan tujuan memohon syafaat atau pertolongan Allah itu maka Allah menetapkan : 'Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah doamu akan dikabulkan, mintalah dan kamu akan dikabulkan."

   Nabi memohon : "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk memohon syafaat bagi mereka yang mengucap Laa ilaaha illallah (Tiada ada tuhan kecuali Allah)." Akhirnya keputusan Allah yang terakhir : "Demi keperkasaan, keagungan, kehebatan dan kebesaran-Ku, pasti Aku keluarkan daripadanya (neraka) barangsiapa yang membaca Laa ilaaha illallah (tidak ada Tuhan kecuali Allah)." (HR Bukhuri-Muslim)

No comments:

Post a Comment